Tag Archives: монтажи

Няколко грешки в монтажа

Монтаж за риболов

Често и много от нас, си задават едни и същи въпроси, когато нещата не вървят съвсем. Тези неща са свързани с монтажа, мястото и т.н.

Реално погледнато нашите монтажи може да не са винаги ефективни, а чести случаи и въобще не ефективни. За да отстраним проблема и за да не стигаме всеки път до едно и също ниво трябва да открием реалната причина за неговото не функциониране.

Да приемем, че на всяко хвърляне имаме уловена риба, то тогава и уловимостта ни ще е 100%. Разбира се това са само мечти, които в действителност няма как да се сбъднат и въпреки това и на шанс от 50% бихме били горди, че сме постигнали нещо. Няколко са параметрите, които могат да повлияят върху правилната работа на монтаж, ето и най-съществените от тях:

Когато монтажа не е достатъчно дискретен или поставянето на стръвта не е надеждно, то има огромна вероятност да изпуснем подходящия момент. За улова на шаран, този детайл е от изключителна значимост, защото рибата усеща и най-малките колебания, предпазлива е и не кълве стръвта.

Следващия момент, в който може би грешим е свързан с механични фактори. Оплитания, грешки в композирането на монтаж или позициониране на стръв, могат да се окажат решаващи за неуспеха. Има поне хиляда и една причини за лошо изпълнение на монтажа.

Третия от най-честите случаи на несполука в риболова на шаран е, когато монтажа не съответства на привичките на хранене на рибата. Това важи с голяма сила при риболов на шаран. Това е много мнителна риба, която, преди да пита храната я засмуква. В случаи, че усети, че стръвта не е онова, което е очаквала и ако водата е в застой веднага може да изплюе хапката, преди куката да се е забила в нея. Ето, защо не трябва да се подвежда шарана, а всичко около монтажа да е прецизно направено.

Случаите за несполука могат да са много, а посочените са главно за риболов на шаран, но винаги могат да послужат и в други моменти.