Пет представители от семейство Пъстърви и техните най-характерни черти

Пъстърва отличителни белези

Сред голямото семейство на пъстърви у нас се срещат три вида, които се ползват с голяма популярност, използват се за спортен риболов, изкуствено се развъждат и будят интерес сред начинаещи и опитни рибари. Сега ще представим по малко информация за всеки един вид или общо пет вида пъстърви:

Речната пъстърва е основния познат у нас представител на спортния риболов. Известна е с красота, борбеност, пъргавина и плувни умения. Другото наречие, с което е позната речната риба е балканска пъстърва. Тя лесно се приспособява към различните водоеми, а това обуславя появата на различните видове. Тя мигрира постяно и от тук и голямата разновидност при смяна на водоемите.

За Речна пъстърва още е характерно, че се отнася към Salmonidae, което в превод е семейството на пъстърви. Това царство на наброява 35 вида, всички отнасящи се в 9 рода. В нашите води се срещат само някои от тях, а ето информация и за останалите:

Сребърна пъстърва – обитава езерата в Ирландия. Развъжда се основно по изкуствен начин, податлива е на други хищни риби по водоемите и това определя изчезването на вида;

Дъговидна пъстърва – тя е най-разпространена в Северна Америка. На размери достига от 25 до 65 см и от 50 до 100 см. Най-големите видове, са тежали 7 кг и 10 кг. Като качества на месо е ненадмината, богата е на протеин и без никакви мазнини;

Охридска пъстърва – както говори и самото име идва и обитава района на Охридско езеро в Македония. На размери достига 15 кг. и дължина от 20 до 60 см. Днес се среща все по-рядко;

Кафява пъстърва – обитава водите на Европа и е типичния представител на речна пъстърва и балканска речна пъстърва. Тежестта й може да достигне до 20 кг, а на дължина почти половин метър – 40 см;

Тъмна ручейна пъстърва –отново типичен обитател на водите в Европа, но се среща и в студените на Северна Америка. Различава се по тъмния цвят и маслинени люспи, има малки размери и достига не повече от 20-25 см и 2 кг.